Tomato PestoMini Pizzas

Pesto sauce, goat cheese, fresh tomatoes on an English Muffin!